Quách Kim Loan

About This Project

Giới Thiệu

Họ tên: Quách Kim Loan

Năm sinh: 1980

Địa chỉ: Ông Ích Khiêm, P.10, Q.11, TP.HCM

Nơi công tác: Công ty TNHH DP Tâm Đan

Chức vụ : Giám đốc