Nguyễn Thị Huỳnh Hà

About This Project

Giới Thiệu

Họ tên: Nguyễn Thị Huỳnh Hà

Năm sinh: 1977

Địa chỉ: Cao ốc An Lộc 2, phường An Phú, Q2 , TP.HCM

Nơi công tác: Công ty nhà đất Ban Mai

Chức vụ : Phó Giám Đốc