Nguyễn Thị Huyền

About This Project

Giới Thiệu

Họ tên: Nguyễn Thị Huyền

Năm sinh: 1992

Địa chỉ: Trần Quốc Toản, P.8, Quận 3 , TP.HCM

Nơi công tác: Nhà hàng Chay Fast Vegans

Chức vụ : Giám Đốc

Hiện tại, ngoài công việc chính là kinh doanh nhà hàng chay Fast Vegans thì Huyền còn làm nhân viên văn phòng của một công ty liên doanh của Pháp và Tập đoàn Sơn Kim