Nguyễn Đăng Hải Yến

About This Project

Giới Thiệu

Họ tên: Nguyễn Đăng Hải Yến

Năm sinh: 1979

Địa chỉ: Mỹ Thái 3, Phường Tân Phú, Q.7, TP.HCM

Nơi công tác: BJH Global Logistics Corporation

Chức vụ:  CFO